Narsisizmin Yanılsamalarında Kendini Aramak

Bugünün bunalımına ihtirasın optiğinden bir bakış – Söyleşi

METİN SARFATİ ;

İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde yaptı. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Doktora ve sonrası çalışmaları için belirli sürelerle Sorbonne-Paris1’de bulundu. Değişik zamanlarda Fransız hükümetinden aldığı burslarla yine aynı fakültede ve özellikle Maison des Sciences Economiques’de araştırmalar yaptı.   Özel sektörün çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptı. Mali ve ekonomik konularda danışmanlık yaptı. Şu anda Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca kamu yönetiminde iktisat dersleri vermektedir. Uzmanlık konusu iktisadi düşünce tarihi ve iktisat felsefesidir. Çalışmalarını özellikle XVIII-XIX. yüzyıl iktisadi düşüncesinde yoğunlaştırmıştır. Yayımlanmış ve yayımlanmamış çeşitli makaleleri vardır. Bunlardan bazıları: Resesyon Ekonomisi, İktisadi Çevrimler Hala Var mı?, Japon Resesyonu, Savaş ve Ekonomi İlişkileri, İktisat Biliminin Niteliği Üzerine, Homo Economicus, Rasyonalite ve Neo Klasik Kuram, Smith’te Uyum Sorunu, İktisadın Kritiği, Smith’in Felsefesi… Uzun çalışmaların ürünü olarak 2009 yılında “Ekonomi Politiğin İnsanı Kimdir?’i yayımlamıştır. Fransızca, İngilizce, İspanyolca bilmektedir. 

Bir cevap yazın